การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK  จังหวัดระยอง

การสอบวัดระดับภาษาจีน จังหวัดระยอง

ต้องการสอบเดือนไหน เลือกได้เลย จัดสอบทุกเดือน

ศูนย์สอบ ณ ศูนย์ภาษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

สอบด้วยระบบ ออนไลน์ (คอมพิวเตอร์)

ตารางสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ศูนย์ภาษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ตารางวันสอบ HSK

ลงทะบียน คลิ๊ก

ติดต่อสอบถาม 089-7523318