Monthly Archives: November 2019

Japan Trip 4

Japan Trip 4

การเรียนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียน #คือการที่ได้มาสัมผัสจริงได้ลงมือทำด้วยตัวเอง นับเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและน่าจดจำ วันนี้เซนเซนให้น้องๆ มาเดินช็อป และแนะนำวิธีเดินทางโดยรถไฟในเมืองโตเกียว… เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น.. เมื่อ 2-3 วันก่อนหน้า เด็กๆ ผ่านเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น… วันนี้ตะลุยโตเกียวก่อน เดินทางกลับเมืองไทย ความทรงจำดีๆ เป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆ