ภาษาจีนมาตรฐาน (Chinese OKPLUS Standard)

อัตราค่าเรียน ภาษาจีน

อัตราค่าเรียน ภาษาจีน

 

ภาษาจีนเด็ก  (Chinese OKPLUS Teen)

อัตราค่าเรียนและรายละเอียดอื่นๆ

ภาษาจีนมาตรฐานสำหรับ วัย 7 – 12 ปี
คอร์ส ชั่วโมง ราคา หนังสือ วัน/เวลาเรียน
COT101 20 3,900 250 ส / อา 10.00-12.00
13.00-15.00

ภาษาจีนเด็กเล็ก  (Chinese OKPLUS Kid)

ภาษาจีนมาตรฐานสำหรับ วัย 4 – 6 ปี
คอร์ส ชั่วโมง ราคา หนังสือ วัน/เวลาเรียน
COK101 20 3,900 ส / อา 10.00-11.30
13.00-14.30

*ภาษาจีนเด็ก COK101-COK108 มีทั้งหมด 8 คอร์ส