ความเป็นมา

โรงเรียนอนุตตรศาสตร์ (OK Plus) ANUTTRASART SCHOOL เป็นโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศสำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติหลักสูตรของโรงเรียนได้มีการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนโดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

“ปรัชญาโรงเรียนอนุตตรรศาสตร์ เรียนรู้ภาษา พัฒนาสังคม ควบคู่คุณธรรม”

ผู้ก่อตั้ง

1. นายวรชาติ วรทิพย์พงศ์ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548
2. นางสาวชณัญช์ภัค จำรัสธนสาร ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553
3. นางนฤมล อำนาจเจริญกุล ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

DSC_5101

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


ความไว้วางใจที่โรงเรียนอนุตตรศาสตร์ได้รับ

ทางโรงเรียนอนุตตรศาสตร์ (OK Plus) ได้รับความไว้วางใจให้ร่างหลักสูตรและจัดการการสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น และอังกฤษ ให้กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆมากกว่า 10 แห่ง ทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล สายสามัญ โรงเรียนสายอาชีพโรงเรียนนานาชาติ อาทิเช่นโรงเรียนต่อไปนี้

โรงเรียนสายสามัญ

โรงเรียนมณีวรรณวิทยา โรงเรียนอรวินวิทยา
โรงเรียนปัญญานฤมิต โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง (GIS) โรงเรียนสองภาษาระยอง

องค์กรและบริษัท

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด์ จำกัด
บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (UBE)
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST)
บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทเอ็มเอ็มเอ จำกัด
บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย)
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโมโตะ จำกัด
บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด
เทศบาลตำบลเนินพระ