ปฏิทินวันหยุด โรงเรียนอนุตตรศาสตร์ ปี 2563

1 มกราคม  วันขึ้นปีใหม่

11 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ

25 มกราคม วันตรุษจีน

11-15 เมษายน วันสงกรานต์

1 พฤษภาคม วันแรงงาน

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

4-6 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5-7 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

31 ธันวาคม วันสิ้นปี