fbpx
  • Slide 04
  • Slide03
  • slide-02
  • Slide 01

ทุนเรียนจีน 3 มหาลัยชั้นนำ ปี67 ฟรี 4 ปี
มีคณะให้เลือกมากกว่า 20 สาขา
รับวุฒิ ม.6 โควต้ารวม 50 คน ด่วน!สมัครเลยตอนนี้

ทุนเรียนจีน 66
โรงเรียน โอเคพลัส
รูปโรงเรียน okplus
ห้องเรียนokplus
ห้องเรียนokplusที่อบอุ่น

ภาษาจีนมาตรฐาน (Chinese OKPLUS Standard)

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน หรือ หลักสูตร Hnyu Jiaocheng ครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเนื้อหาไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย แบบฝึกหัดมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยจะเสริมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ …

ภาษาญี่ปุ่นมาตรฐาน (Japanese OKPLUS Standard)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เป็นของสมาคมมูลนิธิฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคโพ้นทะเล (Association for Overseas Techinical Scholarship: AOTS ) )ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเชียวชาญในการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ…

ภาษาอังกฤษมาตรฐาน (English OKPLUS Standard)

หลักสูตรภาษาอังกฤษถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการฟื้นฟูพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมชาติตะวันตก เพื่อใช้ในการทำงาน และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น…

ภาษาจีนเด็กเล็ก (Chinese OKPLUS Kid)

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก จัดเตรียมขึ้นสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4 – 6 ขวบ การปูพื้นฐานภาษาจีนให้กับเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กผ่านการเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้เด็กซึมซัมภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้ขั้นต่อ ๆ ไปในอนาคต…

ภาษาจีนสูตรเด็ก (Chinese OKPLUS Teen)

หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในวัย 7-12 ปี โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้ตำราเรียนเด็ก ของโรงเรียนอนุตตรศาสตร์ …

ภาษาจีนมาตรฐานสำหรับองค์กรและบริษัท

หลักสูตรภาษจีนมาตรฐานสำหรับองค์กรนี้ จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มคนทำงาน และพนักงานบริษัท เนื้อหาการเรียนการสอนมีการเพิ่มเติมและเน้นเฉพาะด้านมากขึ้นสำหรับนำไปใช้ในบริษัทและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ…