• สิงหาคม 8, 2023

เกียรติบัตรโครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี รุ่น 9 

หากไม่พบเกียรติบัตรชื่อของเรา นั่นอาจเป็นเพราะเวลาเรียนของคุณไม่ถึง 80%  ตามที่โครงการได้แจ้งไว้ก่อนเริ่มเรียน

ไม่เป็นไรนะ เราได้ความรู้จากการเข้าเรียน และทำการบ้านในทุกๆ วัน  ติดต่อครูฮุยได้เลยค่ะ