การเตรียมตัวไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

การเตรียมตัวไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

สิ่งที่ต้องเตรียมไป
1. บัตรประจำตัวผู้สอบ (ใบที่มีรูปถ่ายเรา)
2. บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน
3. ดินสอ 2B (อย่างน้อย 3 แท่ง), ยางลบ, กบเหลา, ปากกา

สิ่งที่ควรเตรียมไปถ้ามี
1. นาฬิกาข้อมือ (ห้ามเปิดเสียงเตือนใดๆ)
2. เสื้อกันหนาว
3. น้ำเปล่า 1 ขวด

*แต่งกายสุภาพชุดลำลองอะไรก็ได้
*มือถือนำไปได้แต่ต้องปิดเสียง
*มีขายดินสอด้านหน้าห้องสอบเผื่อใครลืมเตรียมไปจริงๆ
*เผื่อเวลารถติด
*เตรียมแบ่งเวลาในการทำข้อสอบให้ดี ถนัดพาร์ทไหนทำพาร์ทนั้นก่อน