ขั้นตอนและตัวอย่างแนะนำการกรอกใบสมัครทุนเรียน ม.ชิงเต่า ทุนเรียนฟรี 4 ปี

ทุนเรียนฟรี

ตัวอย่างขั้นตอนการกรอกใบสมัครทุน ม.ชิงเต่า

เอกสารที่ต้องเตรียมแนบคู่กับแบบฟอร์มการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาวุฒิการศึกษา

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– วุฒิบัตรต่างๆ

เซนต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและใช้รูปขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ด้วยนะคะ

ตัวอย่างการสมัครทุน1

– ข้อ11 ให้เลือกสาขาที่เราต้องการเรียน Mechanical engineering              (วิศวกรรมเครื่องกล)              Measurement and Control Technology and Instruments                          (เทคโนโลยีการวัดคุมและเครื่องมือวัด)             

– การใส่รูปแบบวันที่จะเป็น ปี/เดือน/วัน และจะใช้เป็นปี ค.ศ.                                                  – ข้อ 2 หากเรายังไม่มีชื่อภาษาจีน ให้เว้นว่างเอาไว้ได้                                                                                                                                                                                       

– ข้อ 2 หากเรายังไม่มีชื่อภาษาจีน ให้เว้นว่างเอาไว้ได้           

– ข้อ11 ให้เลือกสาขาที่เราต้องการเรียน มี 2 สาขาดังนี้

Mechanical engineering(วิศวกรรมเครื่องกล)  

Measurement and Control Technology and Instruments(เทคโนโลยีการวัดคุมและเครื่องมือวัด)

– การใส่รูปแบบวันที่จะเป็น ปี/เดือน/วัน และจะใช้เป็นปี ค.ศ.

 

– ข้อ 2 หากเรายังไม่มีชื่อภาษาจีน ให้เว้นว่างเอาไว้ได้             

– ข้อ11 ให้เลือกสาขาที่เราต้องการเรียนมี 2 สาขาดังนี้

Mechanical engineering      (วิศวกรรมเครื่องกล)  

Measurement and Control Technology and Instruments    (เทคโนโลยีการวัดคุมและเครื่องมือวัด)             

– การใส่รูปแบบวันที่จะเป็น ปี/เดือน/วัน และจะใช้เป็นปี ค.ศ.

ตัวอย่างการสมัครทุน2

– ข้อ 16  ให้เลือก การประเมิณความสามารถในการใช้ภาษาของเรา มี 3 ระดับ                      Excellent(ดีมาก)                                Good(ปานกลาง)                                    Fair(พอใช้)                                                – ข้อ 17 ให้เลือกผลงานที่เด่นที่สุด

– ข้อ 19 ให้กรอกข้อมูลผู้ปกครอง พร้อมลายเซนต์                                                                                                                                                                                                                                                                    

– ข้อ 16  ให้เลือก การประเมิณความสามารถในการใช้ภาษาของเรา มี 3 ระดับ

– Excellent(ดีมาก)

– Good(ปานกลาง)

– Fair(พอใช้)   

– ข้อ 17 ให้เลือกผลงานที่เด่นที่สุด

– ข้อ 19 ให้กรอกข้อมูลผู้ปกครอง พร้อมลายเซนต์

– ข้อ 16  ให้เลือก การประเมิณความสามารถในการใช้ภาษาของเรา มี 3 ระดับ

– Excellent(ดีมาก)

– Good(ปานกลาง)

– Fair(พอใช้)   

– ข้อ 17 ให้เลือกผลงานที่เด่นที่สุด

– ข้อ 19 ให้กรอกข้อมูลผู้ปกครอง พร้อมลายเซนต์

ตัวอย่างการสมัครทุน3

– ในหัวข้อ NAME ให้กรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อจริง และ นามสกุล ถ้าพื้นที่ไม่พอให้แบ่งเป็นสองบรรทัด   

– ในหัวข้อ Personal Introduction ให้เราแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ได้ตัวตนเอง หรือ สามารถดูตัวอย่างได้จากรูป โดยเราสามารถใส่ชื่อเรา และ สาขาที่เราต้องการเรียนแทนได้เลย และจะต้องมี 2 หัวข้อหลักๆ คือ 

1. Reason for applying for the scholarship อย่างน้อย 5 เหตุผล        

2. Personal strenghs ตามความโดดเด่นของเรา    

แนะนำว่าอย่าลืมเขียนขอบคุณเหล่าคุณครูที่น่ารักที่อ่านการแนะนำตัวของเราด้วยนะคะ^^        

เพียงเท่านี้ การกรอกใบสมัครทุนเรียน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า ของเราก็เรียบร้อย   

OKPlus ขอให้ทุกคนโชคดีในการเรียกสัมภาษณ์ทุนนะคะ

– ในหัวข้อ NAME ให้กรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อจริง และ นามสกุล ถ้าพื้นที่ไม่พอให้แบ่งเป็นสองบรรทัด – ในหัวข้อ Personal Introduction ให้เราแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ได้ตัวตนเอง หรือ สามารถดูตัวอย่างได้จากรูป โดยเราสามารถใส่ชื่อเรา และ สาขาที่เราต้องการเรียนแทนได้เลย และจะต้องมี 2 หัวข้อหลักๆ คือ                                                                                                                                  1. Reason for applying for the scholarship อย่างน้อย 5 เหตุผล                                                2. Personal strenghs ตามความโดดเด่นของเรา                                                                         และแนะนำว่าอย่าลืมเขียนขอบคุณเหล่าคุณครูที่น่ารักที่อ่านการแนะนำตัวของเราด้วยนะคะ^^                 เพียงเท่านี้ การกรอกใบสมัครทุนเรียน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า ของเราก็เรียบร้อย   OKPlus ขอให้ทุกคนโชคดีในการเรียกสัมภาษณ์ทุนนะคะ