ติว N2 เตรียมสอบ JLPT

เตรียมพร้อมสอบ JLPT ปลายปีนี้กัน

แบ่งสอนตามพาร์ท

  1. คำศัพท์

  2. การฟัง

  3. การอ่าน

  4. การเขียน

  5. ไวยากรณ์

สนใจพาร์ทไหน ลงชื่อและเลือกพาร์ท  พาร์ทไหนคนเยอะ เปิดสอนพาร์ทนั้นนะคะ

30 ชั่วโมง  5,900 บาท  ครบ 5 คน เปิดสอนทันทีเลย!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม @okplusrayong

ลงทะเบียนจอง