ทุนเรียนต่อจีน ปี 2563 เด็กระยองเท่านั้น

ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ปี 2563

สนับสนุนโครงการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ดำเนินการประสานงานเรื่องทุนโดย สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน  ทุนนโยบาย One Belt One Road ของรัฐบาลนครเฉิงตู ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน ดังนี้

มหาวิทยาลัยเฉิงตู

 1. สาขาบริหารธุรกิจ  จำนวน 2 ทุน

วิทยาลัยศิลปกรรมจีนอาเซี่ยน มหาวิทยาลัยเฉิงตู

 1. สาขาแอนิเมชั่น จำนวน 1 ทุน

 2. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยา จำนวน 1 ทุน

 3. สาขาออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติผู้ขอทุน

 1. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์/ศิลป์)

 2. เพศ ชาย-หญิง เท่านั้น ไม่รับเพศทางเลือก

 3. อายุ 18 – 22 ปี

 4. มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 70 %

 5. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

 6. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ คะแนน TOFEL 500

 7. หากมีคะแนน HSK 4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก