Japan Trip 4

การเรียนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียน

#คือการที่ได้มาสัมผัสจริงได้ลงมือทำด้วยตัวเอง

นับเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและน่าจดจำ

วันนี้เซนเซนให้น้องๆ มาเดินช็อป และแนะนำวิธีเดินทางโดยรถไฟในเมืองโตเกียว…

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น..

เมื่อ 2-3 วันก่อนหน้า เด็กๆ ผ่านเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น…

วันนี้ตะลุยโตเกียวก่อน เดินทางกลับเมืองไทย

ความทรงจำดีๆ เป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆ