การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 

สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT2/2019

สถานที่สอบ    :    ประกาศภายหลัง

วันสอบ          :     อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

ค่าสมัครสอบ  :    ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท

                         ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

 วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง
2. สมัครทางไปรษณีย์
3. สมัครทาง  online   อ่านวิธีการสมัครให้เข้าใจก่อน และสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

Cr. ข้อมูล  :  https://www.ojsat.or.th