• ธันวาคม 7, 2022

เกียรติบัตร นักเรียนโครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี รุ่น6

วิธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตร

  1. กดเข้าลิงค์ห้องเรียนของเรา
  2. เปิดไฟล์ที่มีชื่อเรา
  3. กดดาวน์โหลดที่มุมบนขวา

HSK1-3

HSK4-5

HSKK

PINYIN

ห้อง 9-11

ห้อง 12-13

ห้อง 14

ห้อง 15-16

ห้อง 17-18

ห้อง 19-20

ห้อง 21-22

ห้อง 23

ห้อง 24