รับสมัคร

น้องๆ อายุ 10 – 18 ปี

ระยะเวลา

2 สัปดาห์ ดังนี้

         รอบที่ 1   16 – 29 มิถุนายน 2562

         รอบที่ 2   11 – 14 สิงหาคม 2562

         รอบที่ 3   6 – 19 ตุลาคม 2562

พิกัดที่ไปเรียนรู้

โรงเรียนนานาชาติเปยจิง นิว ทาเร้นท์ อะคาเดมี่ (Beijing New Talent Academy)  ปักกิ่ง ประเทศจีน

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการนี้

  • พัฒนาการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนตามความสามารถของแต่ละคน

  • เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษา และในสถานการณ์ต่างๆ

  • เรียนรู้ แลกเปลี่ยน เข้าใจ และยอมรับความหลากหลายมุมของวัฒนธรรม และสังคม

  • เรียนรู้พึ่งพาตนเอง และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในต่างแดน

  • สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ และพบปะเพื่อนใหม่ในต่างแดน

  • ไฮไลท์  เยี่ยมชมบริษัทชั้นนำ 1 แห่ง

ค่าใช้จ่าย

         59,900 บาท (รวมค่าวีซ่า ที่พัก อาหาร ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าตั่๋วเครื่องบิน china airline แล้ว)

สนใจติดต่อ

Tel. 086-3365569

LINE : @okplusrayong