WORKSHOP เจลล้างมือ แอลกอฮอล์

27-29 กุมภาพันธ์ 2563
-2 รอบ 10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.

ค่ากิจกรรม 200 บาท
(สอนทำทีละชั้นตอน ไปพร้อมๆ กัน เจลล้างมือกลับบ้าน 300ml. )
รับเพียงรอบละ 10 คน

โอนเงิน ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี โรงเรียนอนุตตรศาสตร์
เลขที่บัญชี 2180476353

ลงทะเบียนคลิ๊ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-3365569
LINE ID: @okplusrayong