ล่ามแปล (ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย)

งานประกอบเครื่องจักร

งานประชุมต่างๆ

งานเซนต์สัญญา

ราคาตั้งแต่ 3,000 – 8,000 บาท/วัน