รับแปลเอกสารต่างๆ

แปลวุฒิการศึกษา (จีน-ญี่ปุน-อังกฤษ-ไทย)

แปลใบขับขี่ (ญี่ปุ่น-จีน-อังกฤษ-ไทย)

แปลการขอวีซ่านักเรียนต่างประเทศที่เรียนประเทศจีน

แปลเอกสารต่างๆ

ราคาตั้งแต่ 350-800 บาท/หน้าA4