ภาษาญึ่ปุ่นมาตรฐานสำหรับองค์กรและบริษัท

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนี้ จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มคนทำงาน และพนักงานบริษัท เนื้อหาการเรียนการสอนมีการเพิ่มเติมและเน้นเฉพาะด้านมากขึ้นสำหรับนำไปใช้ในบริษัทและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

ภาษาญี่ปุ่นมาตรฐาน (Japanese OKPLUS Standard)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เป็นของสมาคมมูลนิธิฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคโพ้นทะเล (Association for Overseas Techinical Scholarship: AOTS ) )ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเชียวชาญในการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ…